جمعه بیست و پنجم مهر 1393

جزوات فصل 2-

http://www.axopic.com/do.php?filename=1413577396311.zip

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 23:53 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم مهر 1393

فصل 11 سازمان بندی سلول

http://uplod.ir/tklurf7yokom/فصل_11_سلول_و_سازمان_بندی_آن.zip.htm

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 7:33 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پانزدهم مهر 1393

پرسش فصل 2 قسمت دوم

http://up6.ir/59j9

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 23:13 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پانزدهم مهر 1393

پرسش های فصل دوم قسمت اول

http://up6.ir/59iQ

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 23:3 |  لینک ثابت   •