سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴

دستگاه اسکلتی

http://s4.picofile.com/file/8185261026/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA_34.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 0:32 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴

دستگاه دفع ادرار

http://s4.picofile.com/file/8184648818/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 0:38 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴

دستگاه تنفس

http://s4.picofile.com/file/8184648376/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 0:34 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴

دستگاه گردش خون

http://s4.picofile.com/file/8184644750/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%B1%DA%AF.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 0:9 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳

فصل 13 علوم تجربی هفتم -دستگاه گوارش - سفر عذا

http://s4.picofile.com/file/8177043850/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%B0%D8%A7_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 1:46 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳

سئولات فصل 9 علوم هفتم

http://s4.picofile.com/file/8175669418/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_9_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 14:8 |  لینک ثابت   • 

شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳

نکات و سئولات فصل 10 علوم هفتم

http://s4.picofile.com/file/8175573218/%D9%81%D8%B5%D9%84_10_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 23:19 |  لینک ثابت   • 

جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳

پاورپوینت فصل 12 علوم تجربی هفتم

http://s4.picofile.com/file/8173858326/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_12_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 22:25 |  لینک ثابت   • 

جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳

جزوه فصل 12 علوم تجربی هفتم

http://s5.picofile.com/file/8173854326/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84_12_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 22:6 |  لینک ثابت   • 

جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳

جزوه فصل 12 علوم تجربی هفتم

http://s5.picofile.com/file/8173854326/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84_12_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.zip.html

نوشته شده توسط هاشم حسنی در 22:6 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر